Natuurlijk thuis door vedische architectuur

wijk tussen groen en water in het hart van de stad

gezondheid - welzijn - groei - succes

Nieuwsbrief #02

Beste belangstellende,

 

Hartelijk dank voor de ingestuurde vragenlijst!

 

We kunnen het nog bijna niet geloven: In één week ontvingen we 54 reacties met serieuze belangstelling voor een woning in de Vredeswijk in Lelystad! Wat een plotselinge dynamiek na een periode van relatieve stilte!

 

Twee fasen

Het is ons plan om de 70 woningen die in de wijk passen in 2 fasen te bouwen. In de eerste fase komen ten minste 10 sociale huurwoningen en 25 vrije sector huur- en koopwoningen (zo mogelijk meer). Het aantal sociale huurwoningen is voor deze fase inmiddels overtekend. Voor de koopwoningen samen met de vrije sector huurwoningen staat de teller voor de eerste fase op 21 stuks.

 

Veel ondernemers

Ook verrassend is dat er relatief veel ondernemers tussen de potentiële kopers zitten. Totaal wordt tot nu toe 750 m² kantoor en bedrijfsruimte gevraagd. En dat terwijl we weten dat nog meer activiteiten naar de Vredeswijk toe zullen komen.

 

Basisgegevens

De komende weken zullen we ons richten op de circa 150 belangstellenden op onze lijst waarvan we nog geen reactie hebben gekregen. Ons doel is om zo veel mogelijk potentiele huurders en kopers de gelegenheid te bieden hun woonwensen kenbaar te maken. Met deze gegevens willen we het ontwerp van de wijk zo goed mogelijk passend maken op de wensen.

 

Vervolg

We denken over ongeveer 2 weken met een volgende nieuwsbrief te zullen komen. Daarin zullen we uitleggen welke volgende stappen we gaan nemen. Denk inmiddels rustig na over je woonwensen en wat je ons bij gelegenheid daarover nog meer zou willen vertellen….

 

Nogmaals dank voor alle support en enthousiasme!

 

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Stichting Vredeswijk

Zelf je woning laten bouwen via

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap CPO

© Stichting Vredeswijk