Natuurlijk thuis door vedische architectuur

wijk tussen groen en water in het hart van de stad

gezondheid - welzijn - groei - succes

Nieuwsbrief #08

Voortgang ontwikkeling Vredeswijk

 

Presentatie

Ongeveer 50 belangstellenden woonden eind november een presentatie bij over de laatste ontwikkelingen van de Vredeswijk. De ontwikkelingen in de Campuszone werden besproken en de ontwerpen van architect Alberto Castaño kwamen aan de orde. Vooral de voorbeelden van woningen die Alberto liet zien en als inspiratie gebruikt, werden met veel interesse ontvangen en gaf de aanwezigen een beeld van de kwaliteit die hij nastreeft.

 

Gesprekken

De dag na de presentatie zijn de eerste gesprekken gevoerd met belangstellenden die een vrijstaande woning of een 2-onder-1-kap woning in de Vredeswijk willen gaan bewonen. Alberto probeert in de benoemde woonwensen de grootste gemene deler te vinden, zodat het aantal woningtypen in deze categorie beperkt kan blijven.

 

Stedenbouwkundig ontwerp

Inmiddels is het nieuwe stedenbouwkundige ontwerp getoetst aan de eisen die de gemeente stelt. Daaruit zijn enkele knelpunten naar voren gekomen die binnenkort met de gemeente zullen worden besproken.  Intussen gaat Alberto verder met het uitwerken van de ontwerpen van de woningen en worden met een 6-tal belangstellenden vervolggesprekken gepland.

 

Studenten Hogeschool Utrecht

Een projectgroep van 6 studenten van de Hogeschool Utrecht is nu bezig kostencalculaties te maken van het bouwrijp- en woonrijp maken van het plangebied. Ook wordt een bouwblok in de vorm van een “hofje” verder door hen technisch uitgewerkt en worden oplossingen gezocht voor enkele stedenbouwkundige knelpunten. Na uitvoering van al deze activiteiten moet het project Vredeswijk over een paar maanden weer een behoorlijke stap verder zijn.

 

 

© Stichting Vredeswijk