Natuurlijk thuis door vedische architectuur

wijk tussen groen en water in het hart van de stad

gezondheid - welzijn - groei - succes

Over ons

De belofte dat Vedische bouw, met toepassing van de richtlijnen van Maharishi Sthapatya Veda, goed is voor het welzijn van de bewoners, inspireerde een aantal initiatiefnemers een woonwijk te ontwikkelen op basis van deze kennis. Inmiddels is een passende bouwlocatie gevonden, ligt het eerste ontwerp van de wijk op tafel en zijn afspraken met de gemeente Lelystad gemaakt voor de ontwikkeling van de wijk.

 

De stichting Vredeswijk coördineert de vormgeving van de wijk en functioneert als opdrachtgever voor de realisatie, volgens het model van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO).

 

De stichting heeft als doel:

  • het (doen) realiseren en in stand houden van een (of meerdere) woonwijk(en) in Nederland, gebouwd volgens de ontwerpprincipes en richtlijnen van Maharishi Sthapatya Veda, om voor iedereen die hierin woont, werkt of anderszins verblijft een fortuinlijke leefomgeving te scheppen. Bij deze woonwijk(en) kunnen inbegrepen zijn, maar niet uitsluitend, bijpassende voorzieningen zoals een Vredespaleis, een school, een vegetarisch restaurant, een natuurvoedingswinkel en gasten-accommodatie.

 

  • het informeren over en promoten van alle facetten van Maharishi Sthapatya Veda, in de ruimste zin van het woord, om bewoners, gebruikers en gasten te werven voor de woonwijk(en) zoals genoemd onder het eerste punt.

 

  • het toewijzen van woningen en bedrijfsruimten aan huurders en kopers in een woonwijk zoals genoemd onder het eerste punt.

 

  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting kent een bestuur en een raad van toezicht. Het bestuur wordt gevormd door Raymond Slot (voorzitter), Sjoerd Vos, Steven van Spijker en Pierre Knibbeler. In de raad van toezicht hebben Paul Gelderloos, Bert Zijlstra en Leo Hekker zitting.

 

De stichting laat zich in het ontwikkelen van de Vredeswijk in Lelystad ondersteunen door Fortuinlijk Wonen BV (www.fortuinlijkwonen.nl) en architect Alberto Castaño.

 

Voor de ontwikkeling van de Vredeswijk is door Fortuinlijk Wonen een Plan van Aanpak geschreven. Een beknopte versie van dit plan wordt binnenkort aan deze website toegevoegd.

 

Voor meer informatie over Vedische architectuur en Maharishi Sthapatya Veda zie www.maharishivastu.org

"How do the individual and universe interface?"

Korte introductie Vedische architectuur (Engels)

door Dr Eike Hartmann

© Stichting Vredeswijk