Natuurlijk thuis door vedische architectuur

wijk tussen groen en water in het hart van de stad

gezondheid - welzijn - groei - succes

Tijdplan

Eigenlijk zijn we zelf ook nieuwsgierig hoe de planning zal gaan verlopen….:-). Inmiddels hebben circa 80 mensen die belangstelling hebben voor het wonen in de Vredeswijk via diverse enquêtes hun woonwensen kenbaar gemaakt. Dit heeft een solide basis gegeven voor het vaststellen van het woningbouwprogramma voor de Vredeswijk (volg voor de details van het bouwprogramma deze link >>). Op grond hiervan wordt nu het definitieve stedenbouwkundige plan voorbereid en ontworpen.

 

We verwachten dat vóór de zomervakanties van 2018 het stedenbouwkundig ontwerp wordt afgerond. Daarna volgt een toetsing hiervan door de gemeente. Vaststelling van het ontwerp zou dan in de herfst van 2018 kunnen plaatsvinden.

 

Met het ontwerpen van de woningen kan parallel aan het stedenbouwkundige traject worden begonnen. Hierbij betrekken we de toekomstige bewoners uiteraard graag. Mogelijk kunnen we dit ontwerpproces begin 2019 afronden, waarna we aansluitend de woningen kunnen aanbieden. Een spannend moment, want pas als genoeg belangstellenden kunnen/willen overgaan tot huur of koop zal de gemeente overgaan tot het bouwrijp maken van de grond. Dan zal ook worden bepaald of de Vredeswijk in één of twee fasen zal wordt gebouwd.

 

Als alles naar wens verloopt, wordt de eerste paal van de Vredeswijk net voor de zomervakanties in 2019 geslagen. Begin 2020 wonen de eerste bewoners dan in hun nieuwe woning.

 

 

 

gezondheid, welzijn, groei en succes voor nu en later

© Stichting Vredeswijk